Txintxarri

Iazko Euskal Inauteriak gogoratzen

Kanal berezi bat sortu dugu, iazko Euskal Inauteriek emandakoa gogoratzeko.