Tapiak txalotu egin du ekoizpen-sistemaren hondakinei balioa eman eta horiek birziklatzen dituzten industrien lana, eta berretsi du Eusko Jaurlaritzaren ekonomia zirkularraren aldeko apustua

Tapiak txalotu egin du ekoizpen-sistemaren hondakinei balioa eman eta horiek birziklatzen dituzten industrien lana, eta berretsi du Eusko Jaurlaritzaren ekonomia zirkularraren aldeko apustua
OTUA enpresara Arabako Goiain industrialdean eginiko bisitan, Ekonomiaren Garapeneko, Jasangarritasuneko eta Ingurumeneko sailburuak gogorarazi du aurten ekonomia zirkularrarentzako laguntzen finantzaketa bikoiztu egingo dela

Eusko Jaurlaritza PPGR2030 proiektuan lanean ari da, eta lehentasunezko ingurumen-erronka isuria minimizatzea izango da

OTUA buru da industria-birziklapenaren sektorean, eta 38 milioi euro inbertitu eta bi lerro berri sortu ditu, nahaste metaliko konplexuak banantzera eta etorkizunean balioa emateko plastikoak tratatzera bideratzen direnak

Informazio gehiago Irekian: www. irekia. euskadi. eus/eu/news/66169
La entrada Tapiak txalotu egin du ekoizpen-sistemaren hondakinei balioa eman eta horiek birziklatzen dituzten industrien lana, eta berretsi du Eusko Jaurlaritzaren ekonomia zirkularraren aldeko apustua se publicó primero en SPRI.